രാജ്യാന്തര യാത്രാ വിമാനങ്ങള്‍ക്കുളള വിലക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 31വരെ നീട്ടി

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്ന് രാജ്യാന്തര യാത്രാവിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് വീണ്ടും നീട്ടി.

രാജ്യാന്തര യാത്രാ വിമാനങ്ങള്‍ക്കുളള വിലക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 31വരെ നീട്ടി

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്ന് രാജ്യാന്തര യാത്രാവിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് വീണ്ടും നീട്ടി. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറള്‍ ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍   (ഡിജിസിഎ) ഓഗസ്റ്റ് 31വരെയാണ് രാജ്യാന്തര സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയത്. കോവിഡിന്റെ മൂന്നാംതരംഗ ഭീഷണ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാലും പലരാജ്യങ്ങളി ലും ഡെല്‍റ്റാ വകഭേദം വ്യാപിക്കുന്നതിനാലുമാണ് വിലക്ക് നീട്ടിയത്. നേരത്തെ ജൂലായ് 31വരെയാണ് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.