എയർ ബാഗ് സുരക്ഷ;  മുപ്പതു ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിളിക്കും; ചരിത്ര നടപടിയുമായി ഫോർഡ്

അപൂര്‍വ്വമായെങ്കിലും എയര്‍ബാഗ് ഇന്‍ഫ്‌ലേറ്ററുകള്‍ കീറുകകയും ലോഹശകലങ്ങള്‍ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് അപാകത.

എയർ ബാഗ് സുരക്ഷ;  മുപ്പതു ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിളിക്കും; ചരിത്ര നടപടിയുമായി ഫോർഡ്

 

ന്യൂയോക്ക്; വാഹന വിപണിയിൽ ചരിത്ര നടപടിക്കൊരുങ്ങി ഫോർഡ്.  എയർ ബാഗ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴ്‍ വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിളിക്കാനാണ് നീക്കം. മുപ്പത് ലക്ഷം വാഹനങ്ങളാണ് ഫോര്‍ഡ് മോട്ടോര്‍ കമ്പനി തിരിച്ചു വിളിക്കുക.610 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ ആണ് ഇതിന് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.  അതായത്  4,450 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ.

അപൂര്‍വ്വമായെങ്കിലും എയര്‍ബാഗ് ഇന്‍ഫ്‌ലേറ്ററുകള്‍ കീറുകകയും ലോഹശകലങ്ങള്‍ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് അപാകത. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹനം തിരിച്ചുവിളിക്കല്‍ നടപടി നടന്നിരുന്നു.  67 ദശലക്ഷം എയര്‍ബാഗ് ഇന്‍ഫ്‌ലേറ്ററുകളാണ്  തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. 

അമേരിക്കയിലെ നാഷണല്‍ ഹൈവേ സേഫ്റ്റി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഭീമമായ പണച്ചെലവുള്ള ഈ നടപടിയ്ക്ക് ഫോര്‍ഡ് വിധേയമാകുന്നത്. ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹനം തിരിച്ചുവിളിക്കല്‍ നടപടിയിലേക്കാണ്  കമ്പനിയുടെ നീക്കം.