സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു 

കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് ​ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. പവന് 80 രൂപയും താഴേക്ക് എത്തി. ​ഗ്രാമിന് 4,690 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണത്തിന്‍റെ വിൽപ്പന നിരക്ക്. പവന് 37,520 രൂപയും. 

നവംബർ 19ന്, ​ഗ്രാമിന് 4,700 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. പവന് 37,600 രൂപയും. അന്താരാഷ്‌ട്ര സ്വർണവിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേരിയ ഇടിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കമ്മോഡിറ്റി വിപണിയിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന് (31.1 ​ഗ്രാം) 1,868 ഡോളറാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്.