മീഡിയ വണ്‍ ചാനലിന്‍റെ സംപ്രേഷണം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും തടഞ്ഞു

കേന്ദ്ര വാർത്ത വിതരണ മന്ത്രാലയമാണ് ചാനല് സംപ്രേഷണം വിലക്കിയത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.

മീഡിയ വണ്‍ ചാനലിന്‍റെ സംപ്രേഷണം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും തടഞ്ഞു

കൊച്ചി: മീഡിയ വണ്‍ ചാനലിന്‍റെ സംപ്രേഷണം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും തടഞ്ഞു. കേന്ദ്ര വാർത്ത വിതരണ മന്ത്രാലയമാണ് ചാനല് സംപ്രേഷണം വിലക്കിയത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കു ന്നത്. ഉത്തരവിനെതിരെ ചാനല്‍ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ നടപടിക ള്‍ക്ക് ശേഷം സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നും മീഡിയവണ് എഡിറ്റര്‍ പ്രമോദ് രാമന്‍ അറിയിച്ചു. ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഉടമസ്തതയിലുള്ള മീഡിയ വണ്‍ ചാനലിന് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കേന്ദ്രം വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്.