പാരാലിമ്പിക്സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എട്ടാം മെഡല്‍: സിങ്രാജ് അധാനയ്ക്ക് വെങ്കലം

പാരാലിമ്പിക്സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എട്ടാം മെഡല്‍. പുരുഷന്‍മാരുടെ (പി1) 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്റ്റള്‍ എസ്എച്ച് 1 വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഷൂട്ടര്‍ സിങ്രാജ് അധാന വെങ്കല മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കി.

പാരാലിമ്പിക്സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എട്ടാം മെഡല്‍: സിങ്രാജ് അധാനയ്ക്ക് വെങ്കലം

ടോക്യോ: പാരാലിമ്പിക്സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എട്ടാം മെഡല്‍. പുരുഷന്‍മാരുടെ (പി1) 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്റ്റള്‍ എസ്എച്ച് 1 വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഷൂട്ടര്‍ സിങ്രാജ് അധാന വെങ്കല മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കി. ടോക്യോ പാരാലിമ്പിക്സ് ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം മെഡലാണിത്. 216.8 പോയന്റുകളുമായാണ് സിങ്രാജിന്റെ നേട്ടം. യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ ആറാമനായാണ് താരം ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടിയത്.

ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ചൈന ആധിപത്യം തുടര്‍ന്നു. പാരാലിമ്പിക് റെക്കോഡോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍ ചൈനയുടെ ചാവോ യാങ് (237.9) സ്വര്‍ണം നേടിയപ്പോള്‍ ചൈനയുടെ തന്നെ ഹുവാങ് സിങ് (237.5) വെള്ളി മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കി. ടോക്യോ പാരാലിമ്പിക്സില്‍ ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ മെഡല്‍ നേട്ടം എട്ടായി. 2016-ല്‍ റിയോയില്‍ നേടിയതിന്റെ ഇരട്ടി മെഡല്‍ നേട്ടം.