നടപ്പ് സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ വായ്പായനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐ

നടപ്പ് സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ ആദ്യ വായ്പായനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐ. റിപ്പോ നിരക്കില്‍ ഇത്തവണയും മാറ്റമില്ല.

നടപ്പ് സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ വായ്പായനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐ

മുംബൈ: നടപ്പ് സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ ആദ്യ വായ്പായനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആര്‍ബിഐ. റിപ്പോ നിരക്കില്‍ ഇത്തവണയും മാറ്റമില്ല. ഇതോടെ റിപ്പോനിരക്ക് നാലുശതമാനത്തിലും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് 3.35ശതമാനത്തിലും തുടരും. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള സാമ്പത്തികാഘാതത്തില്‍നിന്ന് സമ്പദ്ഘടന തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലായതിനാലാണ് വായ്പാനയ അവലോകന സമിതി ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.

അതേസമയം പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകള്‍ ഉയരുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മറ്റി വിലിയുരുത്തി. 2021 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ നാലാം പാദത്തില്‍ 5.2ശതമാനം നിരക്കിലായിരുന്നു ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക. 2019 ഫെബ്രുവരിക്കുശേഷം റിപ്പോനിരക്കില്‍ ആര്‍ബിഐ 2.50ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണു വരുത്തിയത്.